Pompy Ciepła
dla gospodarstw rolnych

Co to jest pompa ciepła

Pompa ciepła to urządzenie, które pozwala na przemieszczanie ciepła z obszaru o niższej temperaturze do obszaru o wyższej temperaturze. Dzięki temu można odzyskiwać ciepło z naturalnych źródeł energii.

Pompy ciepła można stosować do ogrzewania zarówno domów jednorodzinnych, jak i obiektów przemysłowych. Obecnie są one najczęściej stosowane w krajach Europy takich jak Niemcy, Francja, czy kraje skandynawskie. W Sztokholmie jest zainstalowana pompa ciepła o mocy 260 megawatów, która pokrywa 60% zapotrzebowania na ciepło w tym mieście.

Pompy ciepła można podzielić na trzy rodzaje: sprężarkowe, sorpcjne (absorpcjne i adsorpcyjne) oraz pompy ciepła Vuilleumiera. Najczęściej stosowane są sprężarkowe pompy ciepła napędzane energią elektryczną.

Doradztwo i bezpłatna wycena

Pompy ciepła w rolnictwie

Rolnictwo to jedna z dziedzin, w których pompy ciepła są szeroko stosowane. Mają one zastosowanie zarówno w układach alternatywnych, jak i do celów grzewczych i chłodniczych, a także do wykorzystania ciepła odpadowego.

Źródła ciepła odpadowego

Ciepło odpadowe można odzyskać z takich źródeł, jak: powietrze opuszczające suszarnie, schładzane produkty rolnicze, powietrze wentylacyjne, odchody zwierzęce, piekarnie, kuchnie, ścieki z pensjonatów i domków letniskowych.

Zastosowanie ciepła odpadowego

Odzyskane ciepło można wykorzystać do ogrzewania budynków mieszkalnych i podgrzewania wody użytkowej oraz do następujących celów: podgrzewanie wody technologicznej, osuszanie i podgrzewanie powietrza w suszarniach, ogrzewanie powietrza wentylacyjnego, bezpośrednie ogrzewanie obiektów produkcyjnych i procesów w przemyśle rolno-spożywczym.

Zastosowanie pomp ciepła w produkcji zwierzęcej

W gospodarstwach rolnych zajmujących się produkcją zwierzęcą, pompy ciepła są wykorzystywane jako dodatkowe źródło ciepła. Konieczne jest jedynie dokonanie nakładów finansowych na zakup pompy i zbiornika akumulacyjnego, a także kosztów instalacyjnych.