Program "Zielona Energia"

Nabór odbędzie się w terminie od 31 stycznia do 1 marca 2023 roku. Maksymalna kwota pomocy, jaką można uzyskać, to 150 tys. zł na jednego beneficjenta i jedno gospodarstwo. Pomoc będzie przyznawana w postaci dofinansowania kosztów kwalifikowalnych w wysokości 50% lub 60% dla “młodego rolnika”. Wnioskodawcą o pomoc może być rolnik spełniający określone wymagania, takie jak posiadanie co najmniej 1 ha użytków rolnych i prowadzenie działalności rolniczej w celach zarobkowych. Więcej szczegółów na stronie programu.

Doradztwo i bezpłatna wycena