Fotowoltaika
dla gospodarstw rolnych

Zyskaj Energię i Oszczędności z Fotowoltaiką dla Rolnictwa

Nowoczesne gospodarstwo rolne potrzebuje dużo energii elektrycznej, aby zasilać budynki, urządzenia i maszyny. Ale rachunki za prąd rosną, niezależnie od urodzaju. Dlatego warto zastanowić się nad wykorzystaniem słońca do produkcji energii.

Doradztwo i bezpłatna wycena

Fotowoltaika dla Rolników -
Korzyści

  • Oszczędności na rachunkach za prąd
  • Udana inwestycja z zyskiem już po pierwszym roku
  • Niezawodna i bezobsługowa instalacja, która działa przez co najmniej 25 lat
  • Czysta energia dla środowiska bez emisji niebezpiecznych substancji
  • Instalacja jest niezawodna i nie wymaga serwisu, działająca przez co najmniej 25 lat.

Ulga podatkowa

W Polsce rolnicy, którzy zakładają instalacje fotowoltaiczne, mogą skorzystać z ulgi podatkowej. Ulga ta polega na zmniejszeniu podatku dochodowego o kwotę wydatków związanych z montażem instalacji. Aby skorzystać z tej ulgi, rolnik musi spełnić kilka warunków, takich jak na przykład uzyskanie odpowiednich pozwoleń i spełnienie wymogów dotyczących jakości instalacji. Ulga ta jest jedną z form wsparcia dla rolników, którzy chcą wdrożyć rozwiązania proekologiczne na swoich gospodarstwach.

Rolnik jako Prosument - wprowadzenie do nowej roli w energetyce

Rolnik jako Prosument to nowy termin, który pojawił się w świecie energetyki. Oznacza on rolnika, który nie tylko produkuje energie, ale również ją konsumuje. Dzięki rozwojowi technologii fotowoltaicznych i magazynowaniu energii, rolnicy mogą stać się w pełni samowystarczalni w kwestii produkcji i konsumpcji energii elektrycznej. Warto zauważyć, że rolnicy jako Prosumenci, nie tylko oszczędzają na rachunkach za energię, ale również wspierają rozwój odnawialnych źródeł energii.

Wsparcie dla ochrony środowiska

Fotowoltaika jest ekologicznym rozwiązaniem, które pozwala rolnikom przyczyniać się do ochrony środowiska poprzez produkcję czystej energii.