Fotowoltaika
dla wspólnot mieszkaniowych

Rządowe wsparcie dla OZE

W Polsce od 2017 roku zaobserwowano dynamiczny wzrost udziału OZE w energetyce rozproszonej, w tym wzrost mocy zainstalowanej w mikroinstalacjach fotowoltaicznych, których liczba wzrosła do ponad 1,2 milionów na koniec czerwca 2022 roku. Wzrosły także inwestycje w OZE i w cały sektor OZE.

Doradztwo i bezpłatna wycena

Dynamiczny wzrost udziału OZE

W Polsce od 2017 roku zaobserwowano dynamiczny wzrost udziału OZE w energetyce rozproszonej, w tym wzrost mocy zainstalowanej w mikroinstalacjach fotowoltaicznych, których liczba wzrosła do ponad 1,2 milionów na koniec czerwca 2022 roku. Wzrosły także inwestycje w OZE i w cały sektor OZE.

Obecnie dla budynków wielolokalowych istnieją następujące opcje dotyczące energii:

Zasilanie części wspólnej: rozliczenie prosumenckie, czyli autokonsumpcja i sprzedaż energii do sieci po cenie hurtowej.

Nadwyżka energii jest przechowywana na koncie, a ewentualny nadmiar na koniec roku jest zwracany w wysokości 20% prosumentowi.

Prosument zbiorowy, w którym lokatorzy wykupują udziały w instalacji wspólnej.

W przyszłości wprowadzony zostanie także prosument lokatorski:

Zarządca budynku wielolokalowego będzie mógł zainwestować w większą instalację niż jest potrzebna dla części wspólnej.

Autokonsumpcja będzie dotyczyć tylko części wspólnej.

Wszystka energia oddawana do sieci będzie rozliczana miesięcznie ze sprzedawcą według cen hurtowych i wpływać na konto właściciela.

Przychody właściciela będą obniżać koszty utrzymania budynku, a oszczędności będzie można przeznaczyć na remonty lub inne potrzeby.

Prosument, czyli osoba zarządzająca budynkiem, będzie musiała zgłosić swój status prosumenta lokatorskiego do sprzedawcy energii, udokumentowując to uchwałą o budowie instalacji OZE.

Grant na OZE będzie pokrywać:

Zakup, montaż lub budowę nowej instalacji odnawialnego źródła energii,

Od 1 lutego 2023 r. wnioski o dofinansowanie instalacji OZE będzie można składać do Banku Gospodarstwa Krajowego. Dofinansowanie może wynieść nawet 50% kosztów instalacji, a środki na prefinansowanie pochodzą z KPO (PFR).

Modernizację istniejącej instalacji OZE, która po modernizacji będzie miała co najmniej 25% większą moc,

Dofinansowanie będzie też obejmować instalacje wspomagające, takie jak magazyny energii i pompy ciepła.